Handelsbetingelser

Ved ethvert salg fra svaneshop.dk gør nedenstående betingelser sig gældende, medmindre andet er tiltrådt skriftligt fra Svane Glas A/S.

 

Bekræftelse af ordre:

Fra webshoppen fremsendes en midlertidig kvittering, for registrering af køb. Denne er kun vejledende, og gælder ikke som en ordrebekræftelse. Den endelige ordrebekræftelse fremsendes senest næstkommende hverdag. Den, af køber, ønskede vare og antal, samt gældende leveringstid og dagspris vil fremgå af ordrebekræftelsen.

 

Ordrer og tilbud:

Alle tilbud er gældende i 30 dage fra afgivet tilbudsdato. 

Leverancer gør sig gældende for ydelser eller varer som beskrevet i tilbud, ordrebekræftelse eller angivet i tegninger og beskrivelser fra Svane Glas A/S.

Hvor køber fremsender anvisning til ordre i form af tegninger o.l. beskrivelser, er det købers eget ansvar om fremsendte er fyldestgørende eller korrekte, og leveringstiden vil kunne ændres såfremt Svane Glas A/S eller leverandør dertil oplever mangelfuldhed i fremsendte, og derved ikke kan overholde, den ellers bekræftede dato for levering.

Indtil leveringen er indtruffet, har Svane Glas A/S ret til at ændre varens tekniske specifikation, uden at der sker væsentlige ændringer i forhold til varens egenskab og anvendelighed. Farvenuancer kan forekomme, og er udenfor ret til reklamation, såfremt varen har samme specifikationer som i ordrebekræftelsen. Forekommer der væsentlige ændringer udover ovenstående, vil køber blive kontaktet, for at bekræfte denne ændring inden endelig igangsætning af ordren. Ligeledes tages forbehold for evt. leverandørsvigt, eller udgåede varer. Ændringer i leveringstid som følge af ændringer i ordrebekræftelsen vil kunne forekomme, og vil blive meddelt skriftligt til køber hurtigst muligt.

 

Levering:

Levering til erhvervskunder foretages med Svane Glas A/S’ egne biler på faste kørselsruter eller med direkte levering fra Svane Glas A/S leverandør, dog faktureres min. 200kr. ekskl. moms. Levering til en anden adresse end købers egen, eller en adresse udenfor normale ruter tillægges fragtomkostninger iht. gældende takst hos det leverende firma ved fakturabeløb under 3.500kr. ekskl. moms.

Levering til private kunder indenfor Svane Glas’ egne ruter tillægges 350kr. ekskl moms på fakturabeløb under 1.500kr. ekskl. Moms. Levering med ekstern fragtmand til private udenfor Svane Glas’ egne ruter, bestilles og afregnes af køber selv, til afhentning på Hvedevej 11, 8920 Randers NV.

Ved levering med Svane Glas’ egne biler, overgår risikoen sammen med varen ved aflæsning hos køber, eller på anden angivet adresse, som er bekræftet af Svane Glas A/S. Ved levering med eksternt fragtselskab overgår risikoen ved pålæsning.

Forsinkelser af varer som skyldes fejl eller manglende leverance fra leverandør til Svane Glas A/S, er udenfor Svane Glas A/S’ ansvar. Forsinkelser der varsles af leverandører til Svane Glas A/S, før den til køber bekræftede leveringsdato, vil skriftlig oplyses til køber umiddelbart efter. Overskridelse af leveringstiden med over 1 måned efter sidste bekræftede leveringsdato, giver køber ret til evt. annullering af pågældende vare, dog ikke hele ordren.

Svane Glas A/S dækker ikke direkte eller indirekte tab, på grund af forsinkelser.

 

Levering på stel:

Transportstel er ejet af Svane Glas A/S eller leverandører hertil, og skal returneres/færdigmeldes umiddelbart efter, de er tømt, dog indenfor 4 uger efter leveringsdagen, ellers forbeholder Svane Glas A/S sig ret til at fakturere stellets værdi. Ligeledes er køber forpligtet til at erstatte transportstel der er beskadiget ved returnering, og vil blive faktureret for nyværdien af dette.

Ved leverancen medfølger en stelseddel med angivelse af de medleverede stel. Svane Glas A/S afhenter færdigmeldte stel på næstkommende mulige rute. Såfremt leverancen er udenfor Svane Glas A/S’ normale kørselsruter, er returneringen af transportstel for købers regning.

 

Reklamation og returvarer:

Køber har pligt til at hjælpe ved aflæsning, samt tjekke efter for evt. skade eller mangler og informere om dette direkte til chaufføren, samt på skrift med billededokumentation til Svane Glas A/S. Hvor det ikke er muligt for køber, at være til stede under aflæsning, skal evt. fejl eller mangler dokumenteres direkte til Svane Glas’ senest næstkommende hverdag. Ved udendørs opbevaring af termoruder skal køber sørge for afdækning af disse, så de er skærmet mod varmesprængning og vejrliget i øvrigt straks efter levering.

Svane Glas A/S dækker ikke udskiftningsomkostninger, hvor køber har monteret varen trods fejl. Svane Glas A/S forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, såfremt køber ikke returnerer den pågældende vare. Returnering af reklamationer sker for købers regning medmindre andet er skriftligt aftalt med Svane Glas A/S. Dog leveres erstatningsordrer grundet fejl eller mangler efter de normale leveringsbetingelser.

Se i øvrigt Glasindustriens retningslinjer for berettigede reklamationer.

 

Pris og betaling private kunder:

Priserne for private kunder er på svaneshop.dk altid opgivet inkl. moms, dog ekskl. miljøtillæg (3,4% af varens pris). Betaling skal ske sammen med bestillingen, og forudsættes før en igangsætning af ordren.

Priserne er for erhvervskunder altid opgivet i nettopriser ekskl. gældende dagspriser for miljøtillæg samt moms. Betaling skal ske senest den dato, som er angivet som sidste rettidige betalingsdato på fakturaen. Ved forsinket betaling tilskrives rente fra forfaldsdato med 2% pr. måned.

Ved ændringer i forhold udenfor Svane Glas A/S, som fragt, materieltilførsel, valutakurser mv., er Svane Glas A/S berettiget til at ændre i den oplyste pris, hvorefter køber har ret til at annullere ordren med varsel senest samme dag.

Svane Glas A/S forbeholder sig ejendomsretten, over de leverede varer, indtil betalingen er modtaget.

 

Fortrydelsesret på ordrer købt via webshop ejet af Svane Glas A/S:

Hvis du af den ene eller anden grund ikke er tilfreds med dit køb, så bytter eller refunderer vi det gerne for dig. Varen du ønsker at sende retur til os, må ikke være brugt, ændret eller beskadiget. Det samme er gældende for varens emballage, da denne ligeledes betragtes som en del af varen.

Køber har 14 dage til at ringe eller maile til os og informere om at have fortrudt sit køb, og fra dét tidspunkt yderligere 14 dage til at returnere varen i, i den originale og uskadte emballage til os, i samme stand og mængde, som køber modtog den. Husk at gemme fragtkvitteringen, som dokumentation for at varen er sendt retur til os. Så snart vi modtager det returnerede giver vi køber besked herom. Pengene refunderes til den konto, der er brugt til betaling. Omkostninger til returnering skal kunden selv afholde. Vi modtager ikke pakker pr. efterkrav.

OBS! Fortrydelsesretten bortfalder på varer der er specialfremstillet efter kundens mål og/eller ønsker til særligt udseende, funktioner mv. udover standard og basisvarer.